BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

VISADO DE TRANSITO

Kung nais mong bisitahin ang Espanya para sa maikling panahon at ikaw ay magmumula sa isang bansang nangangailangan ng bisa na ito, kailangan mong makakuha ng isa bago makapasok sa Espanya.


Ang mayroong Maikling Pananatili na Bisa ay papayagan sa pagbiyahe sa pamamagitan ng mga teritoryo ng Espanya o puwedeng manatili dito at sa lahat ng iba pang Estado ng Schengen hanggang sa tatlong buwan (90 araw) sa loob ng anim na buwan (180 araw) mula sa petsa ng pagdating sa Area ng Schengen. Ang mga National mula sa bansa na kasama sa listahan ng mga bansa na may obligasyon upang dalhin ang isang bisa para makatawid sa mga panlabas na hangganan ay dapat magkaroon ng bisa na ito. Mangyaring i-click ang naangkop na kategorya ng bisa para sa karagdagang impormasyon.


Ang Visa na ito ay nagpapahintulot sa mga tao ng pagbiyahe sa pamamagitan ng pagdaan sa Espana


Ang Schengen Transit Visa ay nagpapahintulot na pagdaan sa Espana o sa ibang Schengen states papunta sa ibang bansa sa labas ng Schengen Area.


Para sa mga Seafarers na maglalakbay sa Espana upang sumakay sa sasakyang pangdagat bilang isang crew.


Visa Fees sa Philippine Pesos ay naaangkop para sa iba't-ibang uri ng visa ay nakalista sa talahanayan sa ibaba:

VISA FEE AMOUNT
para sa adult Php 3,590
para sa Child pagitan ng 6 at 12 taon Php 2,100
para sa Child ibaba 6 na taong gulang libre
  • Ang naaangkop na visa fee ay tulad ng bawat ang kasalukuyang rate ng palitan. Ito ay maaaring magbago.
  • Lahat ng mga bayarin ay non-refundable.
  • Ang visa application fee ay dapat na nanirahan at bayad sa cash sa window submission sa loob ng Visa Application Centre.

BLS International Service charge

Ang mga aplikante ay nag-aaplay sa Spanish visa application Centre ay ipinapataw service charge na PHP 930/- (inclusive ng VAT) payable in cash. Batang wala pang 6 ay exempted mula sa service charge.

Sa Spain Visa Application Centre maaari mong mahanap ang susunod na karagdagang serbisyo

MGA DOKUMENTONG KAILANGAN

"Checklist"

I-download ang checklist –Pindutin ito-

Please note: Travel Insurance is a mandatory requirement for travelling to Spain. You may also avail it at Spain Visa Application Center.

PAGTUKOY NG LARAWAN

Sa mga aplikante, isumite ang iyong Application form kasama ang bagong format ng larawan, gaya ng ipinaliwanag sa ibaba:


General


Dapat matupad ang pamantayan ng larawan na ipinapatupad ng ICAO (International Civil Aviation Organization).Gumamit ng may kulay na larawan sa puting paligid.


Ang larawan ay hindi dapat hihigit sa 6 na buwan.


Hindi tagilid ang larawan (portrait style) na nagpapakita ng parehong gilid ng mukha at kailangang malinaw.


I-close up ang ulo at ibabaw ng balikat upang ang mukha ang magtatakip sa 70–80% ng larawan.


Ang larawan ay sharp focus at malinaw.Pagdikit ng larawan sa Application form


Ikola ang isang litrato kasama sa hinirang na kalalagyan sa application form.


PROSESO NG BISA

Ang aplikasyon ng Short Stay Visa ay maaring i proseso ng 3 hanggang 5 araw.

PORMA NG APLIKASYON

I-download ang application form –Pindutin ito