BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

PUBLIC HOLIDAYS / CLOSURES

Ang BLS International Spain Visa centers application Magsasara para sa negosyo sa mga sumusunod na mga pampublikong okasyon sa 2018:

DATE DAY HOLIDAYS
Enero 1 Lunes Bagong Taon
Pebrero 16 Biyernes Chinese New Year
Marso 29 Huwebes Huwebes Santo
Marso 30 Biyernes Biyernes Santo
Mayo 1 Martes Araw ng Manggagawa
Hunyo 12 Martes Araw ng Kalayaan ng Pilipinas
Hulyo 25 Miyerkules Santiago Apostol
Agosto 21 Martes Araw ni Ninoy Aquino
Agosto 28 Martes Araw ng mga Bayani
Oktubre 12 Biyernes Spanish National Day
Nobyembre 1 Huwebes Araw ng mga Santo
Nobyembre 30 Biyernes Araw ni Bonifacio
Disyembre Huwebes Spanish Constitution Day
Disyembre 25 Martes Pasko