BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

PUBLIC HOLIDAYS / CLOSURES

Ang BLS International Spain Visa centers application Magsasara para sa negosyo sa mga sumusunod na mga pampublikong okasyon sa 2020:

DATE DAY HOLIDAYS
1-Jan-2020 Wednesday New Year
6-Jan-2020 Monday Epiphany
25-Feb-2020 Tuesday EDSA Revolution
9-Apr-2020 Thursday Maundy Thursday
10-Apr-2020 Friday Good Friday
13-Apr-2020 Monday Easter
1-May-2020 Friday Labour Day
12-Jun-2020 Friday Independence Day
12-Oct-2020 Monday Spanish National Day
30-Nov-2020 Monday Bonifacio Day
7-Dec-2020 Monday Day after Spanish Constitution Day
8-Dec-2020 Tuesday Immaculate Conception
24-Dec-2020 Thursday Christmas Eve
25-Dec-2020 Friday Christmas Day
30-Dec-2020 Wednesday Rizal Day
31-Dec-2020 Thursday New Year's Eve