Close X

Feedback Form

BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

Karanasan ng Customer

Pagtangkilik


Tinatanggap naming ang lahat ng inyong pagrebyu sa lahat ng serbisyo na aming naibigay. Makakatulong yun sa amin para malaman kung saan kami nakagawa ng tama at kung ano pa ang pwede naming pagbutihin. Kung mayroon pa kayong ibang kumento sa kung paano kayo naasikaso, maari kayong sumulat sa nakarehistrong komendasyon.


Kami ay, malugod na makikinig sa inyo kapag nakatanggap kayo ng natatanging serbisyo sa isang miyembro namin at magiging kasiyahan namin ang lahat ng inyong mga suhestiyon.

Mga Mungkahi


Ang Bisa Application Centre ng Espanya ay naglalayon nga makapagbigay ng patas at propesyunal na serbisyo sa lahat ng aming kustomer. Tinatanggap namin ang mga puna at kumento na makatutulong sa amin na makatuon sa kung saan pa kami maaring umunlad. Kung mayoon kayong natanggap na magandang serbisyo mula sa amin, kumento, o mga ikinababahala ukol sa pamantayan ng serbisyong inyong natanggap, mangyaring ipaalam ninyo sa amin. Iniimbestigahan namin ang lahat ng mga reklamo sa kabuuan at ipadadala namin sa inyo ang aming tugon.

Ang superbisor ng Bisa Application Centre ang syang makakapagbigay ng akses sa hihingiing Rehistro. Pinapanatili din naming ang mga forms para makapagbigay puna o makapagpahayag ng mungkahi na maaring kumpletuhin at ihulog sa lagayan ng kumento/ mungkahi.

Maaaring magbigay puna o magpahayag ng reklamo sa:

Bisa Application Centre ng Espanya

pakiusap Pindutin dito upang simulan ang proseso ng feedback

Mangyaring ibahagi ang iyong mahalagang feedback sa feedback.mnl@blshelpline.com