BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

PAKIKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Para sa anumang mga query, maayos na makipag-ugnay sa amin sa aming mga numero ng call center: + 632-816 2177. Dapat naming tumugon sa mga tawag sa telepono. Maaari ka ring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng e-mail sa info.mnl@blshelpline.com.

Spain Visa Application Center - Manila Mapa
Address
Spain Visa Application Centre
10th Floor Unit 1004 Liberty Center Building
104 H.V. de la Costa corner Leviste Salcedo Village,
Makati City, Philippines 1209
Timings
Oras ng Pagkuha ng Passport
14:00 hanggang 16:00 hrs (Lunes hanggang Biyernes)
Oras ng Pagpapasa:
07:00 hanggang 11:00 hrs (Lunes hanggang Huwebes) 07:00 hanggang 09:00 hrs (Biyernes)
Phone
+632-816 2177
Email
info.mnl@blshelpline.com
Walk In
Note: Simula sa 01 Hunyo 2017, hindi na tatanggapin ang mga aplikanteng walk in o mga walang appointment. Lahat ng aplikante ay hinihikayat na mag Schedule ng appointment para sa pagpasa ng aplikasyon.