BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

BISA PARA SA MAHABANG PANANATILI

Paalala para sa mga mag-aaplay ng visa para sa mahabang pananatili:

Ang pag aaply at pag bayad ng Visa application fee para sa mahabang pananatili ay kinakailangang iproseso at isumite direkta sa Consulado Heneral ng Espanya sa Manila sa araw ng nakatakdang appointment.


Ang BLS ay nagtatakda lamang ng appointment para sa aplikasyon ng mahabang pananatili. Ang lokasyon ng interview ay gagawin sa Consulado Heneral ng Espanya. Ang schedule ng appointment ay mula Lunes-Huwebes.


Para mag-book ng appointment para sa mahabang pananatili, paki-click ang Appointment Book or tumawag l sa aming telepono bilang +632-789 4904


O mag-e-mail sa info.mnl@blshelpline.com


1. Kumpletong pangalan ayon sa pasaporte

2. Numero ng pasaporte

3. Numero kung saan pwedeng kontakin

4. Gustong oras at araw ng appointment


Mangyaring tandaan lamang na ang appointment para sa mahabang pananatili at pagpapalegalize ng mga dokumento ay mula Lunes hanggang Hwebes lamang.

Visa Fees sa Philippine Pesos ay naaangkop para sa iba't-ibang uri ng visa ay nakalista sa talahanayan sa ibaba:

VISA FEE AMOUNT
para sa adult Php 4,510
para sa Child pagitan ng 6 at 12 taon Php 2,260
para sa Child ibaba 6 na taong gulang libre
  • Ang naaangkop na visa fee ay tulad ng bawat ang kasalukuyang rate ng palitan. Ito ay maaaring magbago.
  • Lahat ng mga bayarin ay non-refundable.
  • Ang visa application fee ay dapat na nanirahan at bayad sa cash sa window submission sa loob ng Visa Application Centre.

BLS International Service charge

Ang mga aplikante ay nag-aaplay sa Spanish visa application Centre ay ipinapataw service charge na PHP 870/- (inclusive ng VAT) payable in cash. Batang wala pang 6 ay exempted mula sa service charge.

Bukod sa mga visa fee, ikaw din na kailangan upang bayaran ang mga dokumento fee na may mga detalye ng pagbabayad sa ibaba:

dokumento halagang
Authentication of DFA documents Php 430
Certified-true copy of documents Php 190

Sa Spain Visa Application Centre maaari mong mahanap ang susunod na karagdagang serbisyo

MGA DOKUMENTONG KAILANGAN


"Checklist"

Please note: Travel Insurance is a mandatory requirement for travelling to Spain. You may also avail it at Spain Visa Application Center.

PAGTUKOY NG LARAWAN


Sa mga aplikante, isumite ang iyong Application form kasama ang bagong format ng larawan, gaya ng ipinaliwanag sa ibaba:


General


Dapat matupad ang pamantayan ng larawan na ipinapatupad ng ICAO (International Civil Aviation Organization).


1. Gumamit ng may kulay na larawan sa puting paligid.

2. Ang larawan ay hindi dapat hihigit sa 6 na buwan.


3. Hindi tagilid ang larawan (portrait style) na nagpapakita ng parehong gilid ng mukha at kailangang malinaw.


4. I-close up ang ulo at ibabaw ng balikat upang ang mukha ang magtatakip sa 70–80% ng larawan.


5. Ang larawan ay sharp focus at malinaw.


Pagdikit ng larawan sa Application form


Ikola ang isang litrato kasama sa hinirang na kalalagyan sa application form.


PROSESO NG BISA

Maaring itanong sa Consulado Heneral ng Espanya sa araw ng inyong interview para sa processing time.

PORMA NG APLIKASYON

Form ng Application ng Visa (Ingles)

Form ng Application ng Visa (Espanyol)

Download Instructions:

Ang forms ay nasa PDF format.

Nangangailangan ng Adobe Acrobat Reader upang Makita at ma download ang form.
Maaaring clic aquà para ma download ang Adobe Acrobat Reader.


Download Instructions:

1. I click ang form link

2. Kapag nag open ang form,i save ang form sa iyong computer


O

1. I-press ang kanang parte ng mouse sa required link.


2. Piliin ang Save Target As mula sa listahan.


3. I-save ang form sa iyong computer