BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

Regulasyong Pangkaligtasan

Hindi pinapayagan ang mga sumusunod:

 • Ang paggamit ng telepono, ipod, electronic books, video camera at iba pang electronic devices at storage media ay pinagbabawal. Ang mga nabanggit ay kailangang naka off habang nasa loob ng Visa Application Centre
 • Ang iba pang mga ipinagbabawal sa loob ng Visa Application Centre ay (sa kabila ng lisensya at permits):
  • Lahat ng uri ng armas, air guns, at mga baril;
  • Panguryente, spray at iba pang paraan ng pang depensa sa sarili;
  • Mga armas, panaksak at panghiwang mga bagay at kasama mga gamit pambahay;
  • Mga bagay na sumasabog at umaapoy, mga paputok;
  • Mga nakakalasong sangkap;
  • contentNaka seal na envelope at mga package, maliban sa posibilidad na pag establish ng visual content;
  • Malalaking bagahe at bag;
  • Mga nakalalasing na inumin at pagkain
 • Ang listahan ay hindi pa nagwawakas. May mga bagay na maaring ipagbawal base sa pagpapasya ng security staff.
 • Ang mga folder na may lamang passports at mga dokumento para sa Visa application ay maaring dalhin sa loob ng Visa Application Centre matapos ang pag check sa Security. Ang mga bagay na mga naunang nabanggit ay hindi maaaring dalhin sa application centre at walang pananagutan ang VAC sa pag iingat ng mga nasabing ipinagbabawal na bagay.
 • Maaaring tandaan na hindi pinapayagan ang third party katulad ng kaibigan, kamag anak o iba pang contact na samahan ang aplikante sa Visa Application Centre maliban sa may pangagailanang espesyal (e.g. upang samahan ang may kakulangan sa pandinig, may kapansanan, matatanda, mga bata o nangangailangan ng interpreter)
 • Mayroong CCTV sa loob ng Visa Application Centre para sa inyong seguridad.
 • Walang pasilidad sa Visa Application Centre na itago ang mga ipinagbabawal na bagay o mga personal na gamit. Maaaring gumawa ang aplicante ng ibang paraan upang ibilin o iwanan ang mga nabanggit bago pumasok sa Visa Application Centre.