BLS Logo

Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas

MAIKLING PANANATILI NA VISA

Ang mga sumusunod na bansa ay miyembro ng Schengen Agreement: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland at Liechtenstein.

Ang “Schengen Bisa” ay kinakailangan magbisita sa isa o higit pang miyembro ng mga nabanggit na Estado. Ang bisa na ito ay puwedeng gamitin sa lahat ng Estado ng Schengen hanggang 90 araw sa loob ng anim na buwan para sa pagbisita, pamamasyal o bisnes, ngunit hindi magtatrabaho o reyunyon ng pamilya. Ang mga Pilipino na ang gamit ay ordinaryong pasaporte ay kinakailangang mag aplay ng bisa para makapasok sa nasasakupan ng Schengen.

Ang mga Pilpinong gagamit ng pasaporte ng opisyal o diplomat ay hindi na kinakailang mag aplay ng bisa para makarating sa Espanya. Kung sakaling pupunta sa iba pang bansa na nasasakupan ng Schengen countries, kailangang makipag-ugnayan sa Konsulado ng bansang iyon para makompirma kung kailangan pa ng ibang bisa.

Kung ang pagbisita ay sa iisang estado ng Schengen, ang aplikasyon ay dapat maisumite sa Konsulado na iyon. Kung ito naman ay higit sa isang destinasyon, ang aplikasyon ng bisa ay dapat isumite sa Konsulado kung saan ang pinaka MAIN na destinasyon ng pagbisita ay nakabase sa layunin o tagal ng pagbisita.

Hindi ibinibigay ang bisa sa araw ng aplikasyon at maaring umabot ito ng 3 hanggang 4 na araw kung ang dokumentong naipasa ay maayos at kumpleto. Kung hindi pa natatanggap ang pasaporte sa nabanggit na araw, (kapag nagpasyang magpa courier ng pasaporte ay mangagailangan ng mas mahabang panahon depende sa lokasyon ng tirahan), nangangahulugang ikaw ay nangangailangan ng interview sa Konsulado ng Espanya mula Lunes hanggang Huwebes, 8:30 ng umaga.

Paunawa: Ang mga aplikanteng may hawak ng pasaporte ng Pilipinas na nabigyan ng panandaliang permit ng panunuluyan sa ibang bansa (halimbawa ay green card ng Estados Unidos, estudyante, pahintulot ng trabaho sa ibang bansa), kayo ay maaaring mag apply sa bansang inyong tinutuluyan ng mas mahabang panahon sa loob ng isang taon.

Visa Fees sa Philippine Pesos ay naaangkop para sa iba't-ibang uri ng visa ay nakalista sa talahanayan sa ibaba:

VISA FEE AMOUNT
para sa adult Php 4,510
para sa Child pagitan ng 6 at 12 taon Php 2,260
para sa Child ibaba 6 na taong gulang libre
  • Ang naaangkop na visa fee ay tulad ng bawat ang kasalukuyang rate ng palitan. Ito ay maaaring magbago.
  • Lahat ng mga bayarin ay non-refundable.
  • Ang visa application fee ay dapat na nanirahan at bayad sa cash sa window submission sa loob ng Visa Application Centre.

BLS International Service charge

Ang mga aplikante ay nag-aaplay sa Spanish visa application Centre ay ipinapataw service charge na PHP 870/- (inclusive ng VAT) payable in cash. Batang wala pang 6 ay exempted mula sa service charge.

Sa Spain Visa Application Centre maaari mong mahanap ang susunod na karagdagang serbisyo

MGA DOKUMENTONG KAILANGAN

"Tourism Checklist" "Checklist ng negosyo"

I-download ang checklist – Pindutin ito-

Please note: Travel Insurance is a mandatory requirement for travelling to Spain. You may also avail it at Spain Visa Application Center.

PAGTUKOY NG LARAWAN

Sa mga aplikante, isumite ang iyong Application form kasama ang bagong format ng larawan, gaya ng ipinaliwanag sa ibaba:

General

Dapat matupad ang pamantayan ng larawan na ipinapatupad ng ICAO (International Civil Aviation Organization).


  • Gumamit ng may kulay na larawan sa puting paligid.
  • Ang larawan ay hindi dapat hihigit sa 6 na buwan.
  • Hindi tagilid ang larawan (portrait style) na nagpapakita ng parehong gilid ng mukha at kailangang malinaw.
  • I-close up ang ulo at ibabaw ng balikat upang ang mukha ang magtatakip sa 70–80% ng larawan.
  • Ang larawan ay sharp focus at malinaw.

Pagdikit ng larawan sa Application form

  • Ikola ang isang litrato kasama sa hinirang na kalalagyan sa application form .

PROSESO NG BISA

Ang applikasyon ng Short Stay Visa ay maaring i proseso ng 3 hanggang 5 araw.