• Apply Para sa Visa sa Spain Aa Pilipinas
Follow us on
  • twitter

Balita at Abiso

Balita at Abiso

Simula sa 01 Hunyo 2017, hindi na tatanggapin ang mga aplikanteng walk in o mga walang appointment. Lahat ng aplikante ay hinihikayat na mag Schedule ng appointment para sa pagpasa ng aplikasyon. Bisitahin ang website https://blsspainvisa.com/ph/appointment.php para sa pag schedule ng appointment.

BLS Spain Visa Application Centre ay paglipat sa bago nitong lokasyon effective 21 March 2017. Ang bagong application Centre ay matatagpuan sa:
10th Floor Unit 1004 Liberty Center Building
104 H.V. de la Costa corner Leviste Salcedo Village,
Makati City, Philippines